Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

OÝUNLARYŇ BAŞLANMAGYNA GALAN WAGT
GÜN

SAGAT

MINUT

SEKUNT

ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY

PUDAKLAÝYN K.A. >>

23.03.2017
Milli bahar baýramy-Halkara Nowruz güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki 23-nji orta mekdepde şäheriň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler...
22.03.2017
Türkmen halkynda ýaşuly nesle goşulýan hormat-sarpa çäksizdir. Türkmençilikde taryhdan belli bolşy ýaly, bir işiň başyny tutjak bolanlarynda...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

23.03.2017
Milli bahar baýramy-Halkara Nowruz güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki 23-nji orta mekdepde şäheriň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler...
21.03.2017
Balkanabat şäherindäki Söwda merkezinde geçirilen bäsleşik Milli bahar baýramyna-Halkara Nowruz gününe bagyşlandy. Halkara nebit we gaz...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

15.03.2017
Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat...
11.03.2017
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan parasatly syýasaty esasynda ýurdumyzda ýetilen beýik ösüşleri giňden wagyz etmekde...

KANUNÇYLYK >>

21.10.2016
I. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine (...
21.10.2016
I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary,...

Sport >>

29.03.2017
Gazagystanda geçýän “Alatau gylyçlary” atly gylyçlaşmak boýunça halkara ýaryşda ildeşimiz...
25.03.2017
Awstriýanyň Graz şäherinde geçirilen Bütindünýä gyşky ýörite olimpiýa oýunlarynda 100-den...

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.