2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!


PUDAKLAÝYN K.A. >>

15.11.2018
Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Türkmenbaşy etrabynyň Bilim bölüminiň...
15.11.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde eden taryhy...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

15.11.2018
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti we onuň agzybir halky Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýeňişli ösüşlere barýar. Diýarymyzyň her bir...
15.11.2018
Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Türkmenbaşy etrabynyň Bilim bölüminiň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

20.10.2018
Ynha, bu günki gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejesinde geçirilýän dürli sport bäsleşikleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň,...
14.08.2018
В баскетболе не было равных спортсменам ОЗЦ «Арзув». Вторыми и третьими в этой номинации были команды ОЗЦ «Даянч» и «Дашогуз» - хякимлика...

KANUNÇYLYK >>

08.11.2018
Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda     Şu Kanun durmuş-zähmet gatnaşyklaryny...
08.11.2018
О трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений* Настоящий Закон определяет правовую основу формирования и деятельности...

Sport >>

13.11.2018
Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny ösdürmekde we onuň şan-şöhratyny, halkara...
08.11.2018
Golaýda Görogly etrabynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda nobatdaky 10-njy spartakiada...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
NOÝABR 2018
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.