2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!


PUDAKLAÝYN K.A. >>

19.05.2018
Goşa baýramçylyk mynasybetli dabaralar TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Baş Kanunym...
18.05.2018
Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň Tagan Baýramdurdyýew adyndaky Geňeşligiň çägindäki sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi. «...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

21.05.2018
«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan ýylymyzda eziz Diýarymyzda toýlar toýlara ulaşýar. Geçen hepdäniň anna güni...
19.05.2018
Goşa baýramçylyk mynasybetli dabaralar TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Baş Kanunym...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

02.05.2018
Gojaman Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy raýatlaryň uly höwes bilen dynç alyp, saglygyny berkidýän ajaýyp ýerleriniň birine...
01.05.2018
Ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milti merkeziniň...

KANUNÇYLYK >>

01.05.2018
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň has-da gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerini wagyz etmäge Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli...
21.04.2018
Ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen Kararnamalar bütin halkymyz üçin şanly waka boldy. Şu ýylyň 3-nji...

Sport >>

18.05.2018
Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň Tagan Baýramdurdyýew adyndaky Geňeşligiň çägindäki sport...
18.05.2018
Änew şäherindäki sport mekdebinde, saglygy goraýyş edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
MAÝ 2018
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.